Naar inhoud
watIsCatering • 24.02.16
Aanbesteden en programma van eisen Hoe gaat u te werk?

Aanbesteden en programma van eisen

Wie gaat aanbesteden zal in eerste instantie moeten vaststellen hoe hij dat gaat doen. Openbaar of onderhands? In het eerste geval wordt gesproken van Europees aanbesteden. De aanbesteding met aan strenge regels voldoen.

Europees aanbesteden, bedoeld om eerlijke concurrentie te bevorderen en alle partijen gelijke kansen te bieden, is in veel gevallen verplicht voor overheden. Catering valt daar evenwel niet onder. Toch zijn er ook overheidsdiensten die de aanbestedingsregels toepassen als het gaat om catering. Ze doen dit om er zeker van te zijn dat alles volgens de regels verloopt.

Veel cateraars mopperen op Europese aanbestedingen. Ze vinden deze te rechtlijnig, een paginalange invuloefening. Er blijft te weinig ruimte over voor eigen inbreng en creativiteit. Zie ook ‘De valkuilen bij het aanbesteden.’

Programma van eisen
Wie de catering gaat aanbesteden zal moeten weten wat hij wil. Er zal een programma van eisen moeten komen zodat opdrachtgever en cateraar weten wat ze aan elkaar hebben.

In het programma van eisen staan onder meer de volgende zaken omschreven: assortiment, prijsbeleid, de diensten, openingstijden, diensten, presentatie, inkoop, betaalwijze, personeel, kwaliteit en milieubeleid.

Tal van besluiten moeten worden genomen. Het opslagpercentage bijvoorbeeld, het aantal automaten, de prijzen, de kassa’s, de contractduur, medewerkers, de uren die ze maken, kosten en communicatie.

Contracten
De belangrijkste contractvormen zijn openboekcontract en vaste aanneemsom. Bij de eerste draagt de opdrachtgever het risico voor de kosten en de opbrengsten. Voor de opdrachtgever is controle op de efficiency belangrijk.

Bij de tweede vorm, de vaste aanneemsom, komen beide partijen een prijs overeen voor de dienstverlening. De opdrachtgever hoeft zich het hoofd niet meer te breken over budgetoverschrijdingen. Die zijn namelijk voor rekening van de cateraar.

Bij de vaste aanneemsom is het belangrijk dat de voorwaarden redelijk zijn. Als de cateraar zeer laag offreert en de opdrachtgever stemt daarmee in is de kans levensgroot aanwezig dat de kwaliteit te wensen over laat. Ook kunnen medewerker de dupe worden. beide partijen zijn gebaat bij een evenwichtige overeenkomst.

Commerciële exploitaties in de catering winnen terrein. Er zijn verschillende tussenvormen denkbaar. In de meest vergaande vorm neemt de cateraar de exploitatie geheel voor eigen rekening en risico. De opdrachtgever blijft financieel buiten schot.

Cookie-instellingen

Alles Over Catering maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren